One-pager om PRO-spørgeskemabanken

Hvem
Den nationale PRO-spørgeskemabank er udviklet og drives af Sundhedsdatastyrelsen.

Hvad
Spørgeskemabanken anvendes af det nationale PRO-sekretariat til at udstille de nationale spørgeskemaer i PRO-pakker.

En PRO-pakke er en versioneret samling af dokumenter, som indeholde spørgeskemadefinitionen, forklaring/vejledning ift. spørgeskemaet, visualisering af spørgeskemaet samt algoritmer.

PRO-pakkerne skal danne grundlag for den lokale implementering af spørgeskemaet og er derfor både relevant for PRO-konsulenter, sundhedsfaglige samt leverandører der skal arbejde med implementering af spørgeskemaer.

Hvordan
Spørgeskemabanken kan tilgås af alle. Dog vil ikke-oprettede brugere have begrænset funktionalitet og de vil kun kunne fremsøge og inspicere PRO-pakker. Lokale PRO-konsulenter, sundhedsfaglige eller leverandører, der skal hente PRO-pakker til implementering, skal oprettes i Sundhedsvæsenets Elektroniske Brugerstyring (SEB) til dette specifikke formål.

Få men nyttige fif

  • Søgningen på forsiden er en standard fritekst søgefelt. Hvis man gerne vil have vist alle PRO-pakker i PRO-spørgeskemabanken kan man skrive en * og søge eller trykke på "Vis alle PRO-pakker"-knappen
  • Hvis man vil inspicere en PRO-pakke skal man trykke på krydset ud fra den specifikke PRO-pakke. For at inspicere de enkelte dokumenter skal man trykke på det lille ikon med forstørrelsesglasset.
  • Der vil være en række dokumenter der grundet fx licensforpligtelser ikke kan inspiceres af ikke ind-loggede brugere. Dette vil fremgå af titlen på de specifikke dokumenter.